Personnel Matters
Flexibel HR voor jouw onderneming

Blog

 Wet transparante & voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Per 1 augustus 2022 treedt (hoogstwaarschijnlijk) de wet transparante & voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Deze uitbreiding op reeds bestaande wetgeving in Nederland volgt op Europese wetgeving.
Wat houdt het in?
1. uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever
2. nieuwe regels bij opleidingskosten
3. Voorspelbaarheid van werk (oproepkrachten)
4. Nevenwerkzaamheden alleen nog mogelijk als er sprake is van een objectieve reden.
Open de checklist of neem contact op voor meer informatie. Dit mag ook via whatsapp.

Meteen een check op je arbeidsovereenkomst of personeelshandboek laten uitvoeren? Bel +31641782884

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 krijgen ouders recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. Dit komt nog bovenop de 5 weken aanvullend betaald partnerverlof voor partners.


Meer weten of advies over de uitvoering van deze wet en de impact op je bedrijfsvoering? Bel +31641782884 

Vragen mogen ook via Whatsapp gesteld worden.


Blog, nieuws en HR actualiteiten


Terug naar overzicht

30-06-2020

Geboorteverlof en andere wetswijzingen per 1 juli 2020

1. Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 hebben werknemers recht op maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof wanneer hun partner een baby krijgt. In deze periode ontvangt de werknemer via de werkgever een uitkering van het UWV van 70 procent van het dagloon.
Werknemers moeten het verlof minimaal vier weken van tevoren aanvragen. Werkgevers mogen het geboorteverlof niet weigeren, maar hebben – bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang – wel het recht om in overleg met de werknemer de verlofdagen anders in te roosteren.

2. Stijging minimumloon
Het (bruto)minimumloon wordt met ingang van 1 juli 2020 aanstaande met 1,60% verhoogd. Dat levert de volgende minimum (jeugd)lonen op:

© Ministerie SZW
3. Compensatie transitievergoeding
Wie sinds 1 juli 2015 een transitievergoeding heeft betaald aan een werknemer die na twee jaar arbeidsongeschiktheid uit dienst is gegaan, kan hiervoor compensatie aanvragen bij het UWV. Hou hierbij de kalender in de gaten. Voor een transitievergoeding die voor 1 april 2020 volledig is betaald, kun je tot en met 1 september 2020 compensatie aanvragen.
Voor transitievergoedingen die op of na 1 april 2020 volledig zijn betaald, geldt dat de compensatie binnen zes maanden moet worden aangevraagd.

 Wetswijzigingen per 1 juli 2020.pdf


Terug naar overzicht
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn